Θέματα εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του 1ου κύκλου του ΠΜΣ “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων” να επιλέξουν θέματα από τη συνημμένη λίστα για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών αφότου έρθουν σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο καθηγητή και να ενημερώσουν τη γραμματεία έως τη Δευτέρα 2/7/2018, ώρα 18:00.

Επισυνάπτεται αρχείο

Σχετικά αρχεία

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize