Προθεσμία ολοκλήρωσης διπλωματικών εργασιών Β κύκλου

Σύμφωνα με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, οι διπλωματικές εργασίες στα πλαίσια του Β κύκλου του Π.Μ.Σ. ENTEX θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 10 Ιουλίου 2020.

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize