Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Τo Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:00 μ.μ στην Καστοριά στο κτίριο που διεξάγεται το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων», θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εξέταση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών:

  • Μήρτσιου Πέτρου, με τίτλο «Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικοί Αερίου – Ατυχήματα» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Μπακούρο Ιωάννη
  • Κωστίδου Αλεξάνδρα, με τίτλο «Ανάλυση επικινδυνότητας και ασφάλειας σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο», με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Μπακούρο Ιωάννη
  • Τσουμάνη Ευγενίας, με τίτλο «Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας σε Μεγάλες Βιομηχανικές Μονάδες. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στην Περίπτωση εταιρείας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Μπακούρο Ιωάννη
  • Τσόχατζη Μαρίας, με τίτλο «Λειτουργικό Σύστημα Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού σε εταιρεία Κατασκευαστικών Έργων  με κύρια δραστηριότητα σε Ορυχεία Ενεργειακών Πόρων», με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Μπακούρο Ιωάννη
  • Σταύρου Χαλκιά, με τίτλο «Αποτύπωση Ενεργειακής Απόδοσης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Ξενοδοχειακής Μονάδας» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Κολοκοτρώνη Δημήτριο
  • Μάρκου Αικατερίνης, με τίτλο «Μελέτη Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και Θερμότητας σε ξενοδοχειακή Μονάδα με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Κολοκοτρώνη Δημήτριο
  • Τσατμά Σοφίας, με τίτλο «Πειραματική Αξιολόγηση διαλυτών δέσμευσης CO2» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο
  • Δερμενάκη Στυλιανού, με τίτλο «Μελέτη Εγκατάστασης Υβριδικού Συγκεντρωτικού Ηλιακού Θερμικού Σταθμού (PT CSP Plant/ISCC) στη Δυτική Μακεδονία, Σύγκριση Τεχνολογιών & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη

στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων»

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize