Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 17.30 μ.μ στην αίθουσα 106 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εξέταση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών:

 

  • Κωστίδου Αλεξάνδρα, με τίτλο «Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Ασφάλειας σε Εργοστάσιο Παραγωγής Ενέργειας από Βιοαέριο», με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Μπακούρο Ιωάννης
  • Μάτκαρης Πέτρος, με τίτλο «Ασφάλεια Εξωτερικών Εργασιών σε Ενεργειακή Βιομηχανία», με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Μπακούρο Ιωάννη
  • Ισαάκ Λαζαρίδη, με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια σε Εργοταξιακούς χώρους» , με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Μπακούρο Ιωάννη

στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων»

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize