Παρουσίασεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, στην αίθουσα 106 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ώρα 15:00, θα γίνει η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών:

  • Παναγιώτη Κολονέλου, με τίτλο «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας σε Εν Σειρά Παραγωγικές Διαδικασίες» με επιβλέποντα τον Αν. Καθ.  Γεώργιο Νενέ, και
  • Γεώργιου Λιαμίδη, με τίτλο «Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας σε Μεγάλες Βιομηχανικές Μονάδες» με επιβλέποντα τον Καθ. Ιωάννη Μπακούρο

στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων»

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

 

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize