Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας

Την Τρίτη στις 09 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ. στην Κοζάνη στην αίθουσα 106 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας της παρακάτω φοιτήτριας, με τίτλο :

  • Εμμανουηλίδου Παρθένας, «Ανθεκτικότητα έργων υποδομής στον τομέα της ενέργειας έναντι φυσικών κινδύνων»

στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων»

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize