Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Την Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019, στις 14.00 μ.μ, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στην Κοζάνη,θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας Κούβαρη Αικατερίνη, στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων», με τίτλο

«Ασφάλεια και Αξιοπιστία Αγωγών Φυσικού Αερίου»,

με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Μπακούρο Ιωάννη.

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize