Παράταση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης

Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Ως τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των αξιολογήσεων ορίζεται η Κυριακή, 10.06.2018.

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

 

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

 

 

 

© 2016 entex.uowm.gr