Παράταση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου

Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί φοιτητές  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

 

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή των ηλεκτρονικών αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, έως την Κυριακή 24/12/2017.

 

Καλείστε να εισέλθετε στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.  χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (email, password) και να συμμετάσχετε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα που παρακολουθείτε στο τρέχον εξάμηνο.

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

 

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize