Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις  «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών πόρων»  θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και κάποιες Κυριακές στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην  Καστοριά. Στo επισυναπτόμενo αρχείo παρακάτω θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων.

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize