Μαθήματα

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο και η κατανομή των Ευρωπαϊκών Διδακτικών Μονάδων (ΕΔΜ=ECTS) περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα:

  • Εξάμηνο 1ο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής) = 30 ΕΔΜ
  • Εξάμηνο 2ο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής) = 30 ΕΔΜ
  • Εξάμηνο 3ο (Μεταπτυχιακή διατριβή) = 30 ΕΔΜ

Α’ εξάμηνο

B’ εξάμηνο

Γ’ εξάμηνο


Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ΠΜΣ90

Σχετικά αρχεία

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize