Εξασφάλιση Οικονομικής Ενίσχυσης του Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων από τον ΤΑP

Στα πλαίσια της χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. από τον ΤΑΠ, ανακοινώνεται η πολύ σημαντική απομείωση σε ποσοστό 50% του αρχικά προβλεπόμενου ύψους διδάκτρων του Π.Μ.Σ., με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται στα 1.900,00 €. Επιπρόσθετα ανακοινώνεται η:

  • παροχή υποτροφιών φοίτησης στο Π.Μ.Σ. με μερική (50%) ή πλήρη απαλλαγή (100%) από τα δίδακτρα.
  • απαλλαγή εξαμηνιαίων διδάκτρων σε αριστεύσαντες φοιτητές κατά την διάρκεια του Π.Μ.Σ..
  • επιδότηση εξόδων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την παρουσίαση σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 20/11/2017. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ.: 24610 56761-2) στις ώρες 10.00-13.00 καθημερινά, ή να  επισκέπτονται την ιστοσελίδα αυτού: http://entex.uowm.gr/.

 

 

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize