ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί φοιτητές  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018 έως και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

 

Καλείστε να εισέλθετε στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.,  χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (email, password) και να συμμετάσχετε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα που παρακολουθείτε στο τρέχον εξάμηνο. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συνδιδασκαλίας, δίνεται η δυνατότητα επιλογής διδάσκοντος.

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντήσεις που έδωσε.

 

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize