Δίδακτρα – Β’ κύκλος ΠΜΣ

Καλούνται οι φοιτητές του Β’ κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων» να καταβάλουν δίδακτρα ύψους 1267 ευρώ. Το ποσό των διδάκτρων που θα καταβληθεί θα τους επιστραφεί μετά την απονομή του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών υπό μορφή ανταποδοτικής υποτροφίας από το Ίδρυμα Μποδοσάκη (δωρεά της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline AG Greece). Η πρώτη δόση των διδάκτρων ύψους 600 ευρώ θα καταβληθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου έως 1/11/2018 στην Τράπεζα Πειραιώς στον IBAN  GR97 0172 2500 0052 5009 2071 264 και αιτιολογία Π.Μ.Σ. 80296 και το Ονοματεπώνυμό σας.

 

 

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize