Ανακοίνωση για το μάθημα Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εργαστηριακές ώρες του μαθήματος “Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας”  στις 2, 3 και 4 Ιουνίου  θα  πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην Κοζάνη,  Μπακόλα και Σιαλβέρα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Οι διδάσκοντες

Αντώνιος Τουρλιδάκης

Γεώργιος Πανάρας

Εμμανουήλ Σουλιώτης

 

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize