• Π.Μ.Σ. “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”

  Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων".

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ΦΕΚ Β' 1280/05-05-2016 έγκρισης, ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, έχει διάρκεια τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα. Προσφέρει στους φοιτητές στέρεα επιστημονική γνώση και πρακτικές δεξιότητες στις τεχνολογίες και την διαχείριση ενεργειακών πόρων συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Διπλωματούχους και Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., θετικής κατεύθυνσης.


  Postgraduate Program “Energy Resources Technologies and Management”

  The Department of Mechanical Engineering, School of Engineering of the University of Western Macedonia, announces a new postgraduate program in “Energy Resources Technologies & Management”.

  The postgraduate course program, which starts in the academic year 2016 – 2017, is a three semesters (one and a half year), full/part-time program, designed to provide students with a robust scientific background in energy resources (fossil in conjunction with renewables) technologies and skills in the practical aspects of energy resources management, leading to a Master of Science (MSc) degree (90 ECTS).

  It is designed for graduates from a wide range of academic backgrounds including engineering (chemical, mechanical, civil, mineral resources, environmental, materials) as well as graduates from physics, chemistry, material science, geology etc.

© 2016 entex.uowm.gr

Font Resize